STONE TILES / Travertine / Travertine

Travertine


 

Noce Tumbled Travertine

 

 

 

Noce Honed Travertine

 

 

Classic Travertine With Pillowed Edge

 

 

 

Light Tumbled Travertine

 

 

 

 

Ivory Honed Travertine

 

 

 

Light Honed Travertine

 

 

 

 

Vein-cut Polished Travertine

 

 

 

 

Vein-cut Honed Travertine